Τι διακρίνει τους κερδοφόρους από τους μη κερδοφόρους παίκτες

Image for Τι διακρίνει τους κερδοφόρους από τους μη κερδοφόρους παίκτες

Κατηγορία:

Στρατηγική

Ημερομηνία:

08-04-2024

Η σημασία της αξιολόγησης της απόδοσής σου σε σχέση με την τελική τιμή

Όταν ένας bookmaker ανοίγει μια αγορά για έναν επικείμενο αγώνα, οι αρχικές αποδόσεις υπολογίζονται με βάση τη στατιστική ανάλυση των παρελθόντων επιδόσεων της ομάδας, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία όπως τραυματισμούς.

Μόλις οι αποδόσεις γίνουν διαθέσιμες, οι παίκτες στοιχηματίζουν στις αγορές που θεωρούν πως έχουν καλή αξία, προκαλώντας τους bookmakers να προσαρμόζουν συνεχώς τις αποδόσεις προκειμένου να διατηρήσουν ένα ισορροπημένο λογαριασμό και να αποφύγουν την έκθεση σε μία ομάδα.

Ψυχολογία στοιχήματος: Ένα σύντομο μάθημα για τους επίδοξους επαγγελματίες παίκτες

Οι αποδόσεις που προσφέρονται λίγο πριν από την έναρξη ενός αγώνα ονομάζονται τελική τιμή και αντικατοπτρίζουν όλα τα στατιστικά στοιχεία, νέα, δραστηριότητες στοιχηματισμού και την αγοραία αντίληψη. Η τελική τιμή θα πρέπει να είναι η ποιο αποτελεσματική της αγοράς, και επομένως η πιο ακριβής απεικόνιση της υποκείμενης πιθανότητας.

Κατανόηση της θετικής αναμενόμενης αξίας

Για να αφαιρέσεις την τύχη από το στοίχημα και να έχεις μακροχρόνια επιτυχία, πρέπει να είσαι σε θέση να αναγνωρίζεις στοιχήματα με θετική αναμενόμενη αξία, δηλαδή στοιχήματα που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα νίκης από ό,τι υποδηλώνουν οι αποδόσεις. Για να μάθεις περισσότερα πληροφορίες διάβασε το άρθρο μας σχετικά με το πώς να υπολογίζεται την αναμενόμενη αξία.

Στη θεωρία πιθανοτήτων, η αναμενόμενη αξία ενός τυχαίου γεγονότος είναι η μακροπρόθεσμη μέση τιμή επαναλήψεων του πειράματος που αντιπροσωπεύει. Ας πάρουμε για παράδειγμα τη ρίψη ενός νομίσματος. Υποθέτοντας ότι η πιθανότητα και για τα δύο κορώνα και γράμματα είναι ακριβώς 50%, ένα στοίχημα με θετική αναμενόμενη αξία θα είχε ως εξής:

Αποδόσεις

Κορώνα: 2.10

Γράμματα: 1.80

Για κάθε στοίχημα €10 στην κορώνα, το αναμενόμενο κέρδος είναι €0.50:

(ποσό στοιχήματος) x [(αποδόσεις για κορώνα -1) x (πιθανότητα για κορώνα) – 1 x (πιθανότητα για γράμματα)] =

€10 x [(2.10 – 1) x 0.5 – 1 x 0.5 = €10 x (1.10 x 0.5 –0.50) = €0.50

Επειδή η αναμενόμενη αξία είναι ένας θετικός αριθμός, το στοίχημα σε αυτή την αγορά θα ήταν κερδοφόρο μακροπρόθεσμα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει 50% πιθανότητα να χάσεις σε μία μόνο ρίψη νομίσματος. Συνεπώς, ο στόχος δεν είναι να κερδίζεις κάθε στοίχημα, αλλά να λαμβάνεις αποφάσεις που έχουν θετική αναμενόμενη αξία.

Θεωρία αποτελεσματικής αγοράς

Στο στοίχημα, ωστόσο, οι πιθανότητες δεν είναι τόσο σαφείς όπως στο παράδειγμα της ρίψης του νομίσματος. Αν προσθέσεις σε αυτό τη συνεχή διακύμανση των αποδόσεων από τη στιγμή που γίνονται διαθέσιμες μέχρι τη στιγμή που κλείνουν λίγο πριν από την έναρξη ενός αγώνα, το ερώτημα που προκύπτει είναι: Ποιες αποδόσεις αντιπροσωπεύουν πιο ακριβώς τις πιθανότητες του αποτελέσματος;

Σύμφωνα με την θεωρία της αποτελεσματικής αγοράς οι τελικές αποδόσεις είναι κατά μέσο όρο πιο ακριβείς από τις αρχικές αποδόσεις στο να προβλέπουν την πιθανότητα του πώς θα εξελιχθεί ένας αγώνας.

Η θεωρία της αποτελεσματικής αγοράς χρησιμοποιείται ευρέως στις χρηματοοικονομικές αγορές και υποστηρίζει ότι σε μια αποτελεσματική αγορά, όπου ένας μεγάλος αριθμός ατόμων προσπαθεί να μεγιστοποιήσει το κέρδος του προβλέποντας τις μελλοντικές αξίες της αγοράς των αξιών και όπου οι τρέχουσες πληροφορίες είναι ελεύθερα διαθέσιμες σε όλους, ο ανταγωνισμός οδηγεί σε μια κατάσταση όπου, σε οποιοδήποτε δεδομένο χρονικό σημείο, οι πραγματικές τιμές αντικατοπτρίζουν την ενδογενή αξία της αξίας.

Πώς εφαρμόζεται αυτό στο πλαίσιο του στοιχήματος; Εφόσον όλες οι δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες αντανακλώνται στη διακύμανση των αποδόσεων, καμία προκατάληψη στα αποτελέσματα του στοιχήματος δεν μπορεί να επιμείνει μακροπρόθεσμα.

Πώς να στοιχηματίζετε σε αθλητικά γεγονότα Εάν οι παίκτες, για παράδειγμα, παρατηρήσουν ανεπάρκεια στις υπάρχουσες αποδόσεις (π.χ. γενναιόδωρες αποδόσεις στον αουτσάιντερ), θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν αυτό στοιχηματίζοντας σε αυτή την αγορά. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση των αποδόσεων μέχρι να μην υπάρχει πλέον τέτοια ανεπάρκεια.

Εφόσον οι αρχικές αποδόσεις δεν αντικατοπτρίζουν όλες τις πληροφορίες στην αγορά, οι ανεπάρκειες θα υπάρχουν αναπόφευκτα και το γεγονός ότι οι bookmakers έχουν προσαρμόσει τις αποδόσεις κάνει τις τελικές αποδόσεις μια αμερόληπτη αντανάκλαση των πιθανοτήτων ενός αποτελέσματος.